Featured Post

Musa Mora Rajnikant (2020)

Musa Mora Rajnikant (2020):- Movie - Musa Mora Rajanikant Banner- Tarang Cine Productions Story, Screenplay &Director-Sanjay Na...

New Posts

ଜୀବନ ଜ୍ୟାମିତି - Odia Story

~ ଜୀବନ ଜ୍ୟାମିତି ~ ମାଟିର ମଣିଷଟିଏ ସେ । ତା'ର ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସଫଳତାର ଇତିବୃତ୍ତି । ଏନ୍ତୁଡି ରୁ ଶ୍ମଶାନ ଯାଏ । ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ । ଜୀବ...

ନିଷ୍ଠୁରତା - ଓଡିଆ ଗଳ୍ପ

~ ନିଷ୍ଠୁରତା ~ ସନ୍ଦେହ ଓ ଅବିଶ୍ବାସ ମଣିଷର ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜାଳି ପୋଡି ଛାରଖାର କରିଦିଏ ।  ସତ୍ୟତା ନ ଜାଣି ମନୁଷ୍ଯ ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ଦେହ ଓ ଅବିଶ୍...